دوره‌ی آموزشی کاشت ناخن

:شنبه، ۱۶ آذر ۱۳۹۸
:شنبه، ۳۰ آذر ۱۳۹۸
کاشت ناخن حرفه‌ای طول دوره: دو هفته مربی: خانم زارعی

این دوره در حال برگزاری است.